در وب سایت پریمیوکس میتوانید، ووچرهای فروشندگان را خریداری نموده و در سایت های مقصد قرار دهید.

به این صورت دیگر نیازی نیست سایت مقصد، دارای درگاه پرداخت باشد.